Background Image

Vestidor amb il·luminació LED

12.10 | armaris

Vestidor amb il·luminació LED
Vestidor amb il·luminació LED
Vestidor amb il·luminació LED

AMIDATEVA DISSENYA I FABRICA.

Vestidor de la firma JJP amb portes batents de tancament suau, sensors d’il•luminació LED incorporats i interior amb prestatges, barres i calaixeres amb guies ocultes d’extracció total i tancament suau.