Background Image

Armari ingletat sota escala

16.7 | armaris

Armari ingletat sota escala

AMIDATEVA DISSENYA I FABRICA.

Armari ingletat fet a mida per sota l'escala. Acabat amb fusta.