Background Image

Juvenil amb capçal PARS

22.7 | juvenil

Juvenil amb capçal PARS
Juvenil amb capçal PARS

AMIDATEVA DISSENYA I FABRICA.

Habitació juvenil amb capçal Pars de Mobenia lacat. Permet posar-hi accessoris com prestatges a diferents alçades, llum de lectura o un ganxo per penjar-hi objectes. Els endolls i interruptors, queden totalment integrats.